Suomeksi | In English
Interacta Design Oy
GUIDe-menetelmä
Palvelut
Koulutus
Julkaisut ja artikkelit
Asiakkaita
Yhteystiedot

GUIDe-prosessimalli

Käytämme asiakasprojekteissa GUIDe-prosessimalliamme (Goals – User Interface Design – Implementation), jonka avulla ohjelmistotuote saadaan osumaan mahdollisimman hyvin niihin tosielämän tilanteisiin, joihin käyttäjät törmäävät päivittäin.

GUIDe-mallissa keskeisenä työkaluna käytetään käyttötilanteiden simulointia ja konkreettisia käyttöliittymäkuvia, jotka visualisoivat vaatimusmäärittelyn testauskelpoiseen muotoon: järjestelmässä tarvittava toiminnallisuus (features) ja tietosisältö sekä käyttäjän kannalta optimaalinen järjestelmän rajaus näkyvät käyttöliittymäsuunnittelun tuloksena syntyvistä kuvasarjoista. Koska suunnittelemme käyttöliittymän heti projektin alussa ennen toteutuksen tai esimerkiksi tietokantaratkaisujen suunnittelua, käyttöliittymäratkaisuja ja järjestelmän soveltuvuutta käyttötarkoituksiinsa voidaan testata silloin, kun muutoksia ei vielä tarvitse tehdä muualle kuin käyttöliittymän paperiprotoihin.

Sen lisäksi, että käyttötilanteiden optimointiin perustuva suunnittelumenetelmämme varmistaa järjestelmän hyödyllisyyden ja käytettävyyden, se on myös työkalu määrittelyvaiheen epämääräisyyden ja jälkeenpäin asiakkaalta tulevien muutospyyntötarpeiden poistamiseksi. Projektin alussa omalla GDD-suunnittelumenetelmällämme laadittu, käyttäjän näkökulmasta kuvattu käyttöliittymäspeksi toimii havainnollisena kommunikointivälineenä tilaajan, toimittajan ja käyttäjien välillä. Speksin valmistuttua kaikille on selvää, mitä asiakas on tilaamassa.

Tämän sivuston vasemman reunan navigointipalkin yläosaan on kiteytetty GUIDe-mallin keskeisimmät vaiheet: konkreettisiin käyttötilanteisiin perustuvien käyttötapausten määrittely, käyttöliittymän simulointipohjainen suunnitteluprosessi ja käyttöliittymän testaus. Näiden projektin alkuun sijoitettujen vaiheiden tuloksena valmistuu käyttötilanteiden näkökulmasta kuvattu käyttöliittymäspeksi, joka visualisoi ja täsmentää vaatimusmäärittelyä sekä asettaa vaatimuksia toteutuksen suunnittelulle.